UX-design för välbefinnande

Jag brinner för teknologi som främjar mänskligt blomstrande - både på jobbet och på fritiden. Som user researcher strävar jag efter att förstå vad som får människor att må bra för att sedan skapa digitala upplevelser som främjar användarnas välbefinnande.

Forskning

Jag har forskat på vårdpersonalens UX i över fem år. Genom fokusgrupper och intervjuer med sjuksköterskor, undersköterskor, och läkare och kvalitativ dataanalys har jag identifierat olika negativa och positiva känslor dessa yrkesgrupper upplever i samband med IT-användning på jobbet. Med detta som underlag har jag tagit fram UX-mål som kan främja vårdpersonalens välbefinnande på jobbet.

Utvalda publikationer

En lista på alla mina publikationer hittar du här.

Portfölj

Under och emellan mina utbildningar har jag genomfärt olika projekt, både som user researcher och som UX-designer.

Alvin

 • Förbättra ett katalogiseringsgränssnitt (kopplat med Alvin-katalogen) som hade fått kritik från medarbetare
 • Praktik
 • User researcher
 • Kontextuella intervjuer och affinity diagramming
 • Jag identifierade olika problem med katalogiseringsgränsnittet och tog fram förbättringsförslag för att främja ett smidigt arbetsflöde.

IT-stöd för akut traumaomhändertagande

 • Ta fram ett designkoncept för datainmatning och datavisualisering under akut traumaomhändertagande
 • Masteruppsats
 • User researcher och UX-designer
 • Intervjuer, observationer och kvalitativ dataanalys
 • Min medförfattare och jag tog fram principer för designen av ett datorstöd för akut traumaomhändertagande. Vi även illustrerade dessa principer med hjälp av prototyper. Uppsatsen (på engelska) kan du hitta här.

Biotechgate

 • Designa om prenumerantsidorna av kompanidatabasen Biotechgate.
 • Kandidatuppsats
 • UX-designer
 • Distansintervjuer, kvalitativ dataanalys, användbarhetsuvärdering på distans (både synkron och asynkron/automatiserad)
 • Jag identifierade problem i gränssnittet och skapade en interaktiv prototyp med förbättringar som jag utvärderade genom användbarhetstestning. Jag levererade både prototypen och resultatet på användbarhetsutvärderingen. Uppsatsen (på engelska) kan du ladda ner genom att klicka här.

Om Mig

 • Ursprungligen från Schweiz, jag kom till Sverige för över åtta år sedan och blev kär i landet.
 • Jag älskar svenska mysdeckare, särskilt som ljudbok. Min senaste favorit är serien Morden på Österlen.
 • Alla mina favoritböcker är från 18oo-talet: Wives and Daughters, North and South, and Pride and Prejudice.
 • Jag gillar att vandra. I Sverige har jag vandrat höga kustenleden och kungsleden. I framtiden skulle jag vilja vandra s:t olavsleden.